...

Z wielką radością informujemy o nowym członku naszego teamu.

To NIGHTINGALE GREY Bohemian Touch, z którym wiążemy duże nadzieje hodowlane. 

Dziękujemy Jirinie Miculkovej (hodowczyni i współwłaścicielce Greya), za ogromne zaufanie i chęć współpracy. Mamy nadzieję, że Grey przyniesie nam wiele radości i powodów do dumy!

Zapoznaj się z rodowodem Greya w serwisie ingrus.net

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.