...

Baby to kolejny owoc współpracy z hodowlą Bohemian Touch Jiriny Miculkovej.

Rodzice Baby, to piękni przedstawiciele rasy, w których rodowodach znajdują się topowe Jack Russelle.

Legendarny MilanoKanix Speed Wagon czy Touchstar Private Collection, to tylko część wybitnych psów, dobrze znanych każdemu miłośnikowi rasy.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.