...

Nasza gwiazdka Karmen w oba dni zdobyła Zwycięstwo Rasy!

KARMEN Colosseum 2 x Zwycęzca Młodzieży, 2 x Zwycięzca Rasy, Best of Group 3!

Sędziowie: Bučko Stanislav (SK) i Kubaľa Jaroslav (SK)

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.