...

Wspaniałe wyniki naszej KARMEN Colosseum, podczas 53. Krajowej Wystawy Psów Rasowych w Jarosławiu.

W silnej stawce 6 suk, zdobyła pierwszą lokatę, wniosek na Championa Polski (CWC), a w porównaniu z suczkami pozostałych klas zdobyła tytuł Najlepszej Dorosłej Suki w Rasie.

Dziękujemy za profesjonalną prezentację Magdalenie Andrusiewicz.

Sędzia: Jelena Lazović
Zdjęcia: Magdalena Długosz – Shunako Dog Photography

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.