...

Ten dzień zdecydowanie należał do naszych Jacków!

KARMEN Colosseum: Doskonała 1, Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior, Zwycięzca Rasy.

A podczas finałów: BEST IN SHOW JUNIOR, BEST OF GROUP oraz BEST IN SHOW!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.