...

ABBEY Nightingale Gold Doskonała. Zwycięzca Młodzieży – kolejny krok do Młodzieżowego Championatu!

Na Krajowej Wystawie zdobyła ocenę doskonałą i drugą lokatę w bardzo silnej konkurencji!

KARMEN Colosseum dwukrotnie zajęła czwartą lokatę, pokazująć się jak zawsze z najlepszej strony!

Sędziowie: Gertrud Hagstrom (SE) oraz Paul Scanlon (IE)

Dziękuję za zdjęcia Karolinie Woźniak oraz za handling Magdalenie Andrusiewicz!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.