...

ABBEY Nightingale Doskonała 2

KARMEN Colosseum Doskonała 1, CWC, ResCACIB

Dziękuję za handling Abbey Magdalenie Andrusiewicz.

Za piękne rozetki dziękuję Poppy Farm (FCI).

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.