...

KARMEN Colosseum Doskonała 1, Zwycięstwo Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie, BOS, a w finale BEST IN SHOW JUNIOR!

ABBEY Nightingale Gold WO 1, Najlepsze Szczenię w Rasie!

Sędziowie: Helena Khimenko (UA) Rasa, Magdalena Kozłowska (PL) Best In Show Junior.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.