...

Szczenięta z miotu “C” Nightingale Gold (FCI) w nowych domach!

Dziękujemy za stworzenie naszym maluchom cudownych, pełnych miłości rodzin, jesteście wspaniali!

 

  • Charleston i Ciri – zamieszkali w Warszawie.
  • Charming Spark – zamieszkała w Łodzi.
  • Captain Frankie – zamieszkał w Chorwacji.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.