...

Zima w Nightingale Gold!

  Nareszcie zima!  I chociaż na śnieg czekaliśmy z niecierpliwością, śmiało możemy stwierdzić, że najbardziej cieszyły się z niego nasze Jacki!  Gonitwom, harcom i wspólnym zabawom po zaśnieżonym ogrodzie nie było końca, a my wykorzystaliśmy okazję, by uwiecznić...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.