...

Szczenięta miot „O”

Maluchy z miotu „O” mają już 2 tygodnie. To była bezstresowa sesja zdjęciowa, podczas której nasze szczeniaczki smacznie spały.Więcej o rodzicach tego skojarzenia napiszemy wkrótce 🙂...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.