...

2 x CACIB Poznań

Podwójna Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Poznaniu 4-5.11.2023 Poznań na stałe zagościł w naszym kalendarzu wystawowym. Pięknie zorganizowana wystawa, spore ringi i świetne grono sędziowskie kolejny raz utwierdziły nas w przekonaniu, że warto wziąć udział w tym...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.