...

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
przepełnionych serdecznością, nadzieją i miłością. 
Radosnego, wiosennego nastroju, 
wspaniałych spotkań w gronie rodziny i  przyjaciół 
życzy hodowla Nightingale Gold (FCI).

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.