...

Radosnych świąt Wielkiej Nocy, 
pełnych miłości i nadziei, 
a także okazji do refleksji w tym wyjątkowym czasie, 
życzy hodowla Nightingale Gold (FCI)

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.